Du kan læse mere om Bjødstrupmose.dk’s cookiepolitik her: http://www.bjødstrupmose.dk/cookiepolitik/

Formål

Formålet med Bjødstrupmose.dk persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Bjødstrupmose.dk hjemmeside.

Kort om Bjødstrupmose.dk

Denne hjemmeside ejes og drives af Bjødstrupmose Haveforening. Kontakt os via info@bjødstrupmose.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores administrator.
Du kan kontakte vores administrator:

Formålene med og retsgrundlaget for Bjødstrupmose.dk behandling af dine personoplysninger

Bjødstrupmose.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på Bjødstrupmose.dk på to måder:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af såkaldte cookies

Såfremt der via Bjødstrupmose.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Bjødstrupmose.dk indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til Bjødstrupmose.dk. Det kan fx være i følgende situationer:

  • du har oprettet et Bjødstrupmose.dk Login
  • du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev
  • du afgiver oplysningerne i forbindelse med brug af andre services
  • du indsender indhold (fotos, historier, figurer m.m.) til Bjødstrupmose.dk
  • du deltager i en Bjødstrupmose.dk konkurrence
  • du kontakter Bjødstrupmose.dk med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl og sender forslag  eller sender en klage
  • du deltager i en undersøgelse eller foretaget research

Når du besøger Bjødstrupmose.dk indsamler Bjødstrupmose.dk via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger Bjødstrupmose.dk til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på Bjødstrupmose.dk og til at understøtte udarbejdelse  af vores fremtidig services og forbedret brugervenlighed, som du bliver præsenteret for på Bjødstrupmose.dk.

Bjødstrupmose.dk registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og funktioner på Bjødstrupmose.dk. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til Bjødstrupmose.dk, med mindre du har accepteret dette, f.eks. ved at benytte Bjødstrupmose.dk login.

Bjødstrupmose.dk bruger analyseværktøjet Google Analytics, der bistår Bjødstrupmose.dk med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af Bjødstrupmose.dk. Denne cookie bliver ikke aktiveret før du har givet din accept.

Læs mere om Bjødstrupmose.dk’s cookie-politik på www.bjødstrupmose.dk/cookie-politik/

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til Bjødstrupmose.dk behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til Bjødstrupmose.dk nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt Bjødstrupmose.dk behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Kontakt ejer på info@bjødstrupmose.dk eller admin på admin@bjødstrupmose.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk